Menu

КР БШК жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоого жана референдумга эл аралык байкоочуларды аккредитациялады

Бөлүшүү:

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча борбордук комиссиясы 26-марттагы жыйналышында Ханс Зайдель Фондунун Кыргыз Республикасындагы Өкүлчүлүгүнүн директорун, Молдова Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын, Азербайжан Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын, Россия Федерациясынын Борбордук шайлоо комиссиясынын, Украинанын Борбордук шайлоо комиссиясынын, Беларусь Республикасынын Шайлоо жана республикалык референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын, Түркия Республикасынын Жогорку шайлоо кеңешинин, Казакстан Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрүн жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо жана Кыргыз Республикасынын референдумунда эл аралык байкоочулар катары аккредитациялоо жөнүндө токтом кылды:

№ к/м

күб. №

Байкоочу көрсөтүлгөн эл аралык уюм

ФАА

Өлкө

Кызмат орду

Ханнс Зайдель Фондунун Кыргыз Республикасындагы өкүлчүлүгү

Майер Макс Георг

Германия Федеративдик Республикасы

КРдагы Ханнс Зайдель Фондунун директору

Молдова Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясы

Чимил Дорин

Молдова Республикасы

Доктор, Молдова Республикасынын БШКнын төрагасы

Молдова Республикасынын БШКсы

Буэчику Татьяна

Молдова Республикасы

Молдова Республикасынын БШКнын Анализдөө жана документтештирүү бөлүмүнүн башкы адиси

Азербайжан Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясы

Шахбазов Илькин

Азербайжан Республикасы

Азербайжан Республикасынын БШК мүчөсү

Азербайжан Республикасынын БШКсы

Оруджев Фарид

Азербайжан Республикасы

Азербайжан Республикасынын БШК катчылыгынын маалымат борборунун башчысы

Россия Федерациясынын Борбордук шайлоо комиссиясы

Лопатин Антон Игоревич

Россия Федерациясы

Россия Федерациясынын Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү

Украинанын Борбордук шайлоо комиссиясы

Постивый Сергей Александрович

Украина

Украинанын Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү

Украинанын БШКсы

Шараг Екатерина Дмитриевна

Украина

Украинанын БШК катчылыгынын жетекчиси

Беларусь Республикасынын Шайлоо жана республикалык референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

Толкач

Иван Анатольевич

Беларусь Республикасы

Беларусь Республикасынын БШКнын укуктук, аналитикалык жана усулдук иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басары

10.

Беларусь Республикасынын БШКсы

Урбанович

Алеся Валерьевна

Беларусь Республикасы

Беларусь Республикасынын БШКнын укуктук, аналитикалык жана усулдук иштер бөлүмүнүн башкы адиси

11.

Түрк Республикасынын Жогорку Шайлоо Кеңеши

Махмут Акгюн

Түрк Республикасы

Түркия Республикасынын Жогорку шайлоо кеңешинин мүчөсү

12.

Түрк Республикасынын Жогорку Шайлоо Кеңеши

Баттал Огют

Турецкая Республика

Түркия Республикасынын Жогорку шайлоо кеңешинин мүчөсү

13.

Казакстан Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясы

Имашев Берик Мажитович

Казакстан Республикасы

Казакстан Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы

14.

Казакстан Республикасынын БШКсы

Анапин Максатхан Анапияевич

Казакстан Республикасы

Казакстан Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын кеңешчиси

КР БШК жыйналышында ошондой эле КМШга катышкан мамлекеттердин Парламенттер аралык ассамблеясынын тобун Кыргыз Республикасынын референдумунда эл аралык байкоочулар катары аккредитациялоо жөнүндө токтом кылды.

№ к/м

күб. №

Байкоочу көрсөтүлгөн эл аралык уюм

ФАА

Өлкө

Кызмат орду

КМШ парламенттер аралык ассамблеясы (КМШ ПАА)

Кобицкий

Дмитрий Аркадьевич

Россия Федерациясы

КМШ ПАА Кеңешинин Башкы катчысы – КМШ ПАА Кеңешинин Катчылыгынын жетекчиси

КМШ ПАА

Мушкет

Иван Ильич

Россия Федерациясы

КМШ ПАА Кеңешинин катчылыгынын жетекчисинин орун басары – КМШ катышканмамлекеттеринин ПАА демократиясынын, парламентаризмдин жана шайлоо укуктарынын сакталышына байкоо жүргүзүү Эл аралык институтунун директору (КМШ ПАА ДӨБЭИ)

КМШ ПАА

Караваев
Сергей Георгиевич

Россия Федерациясы

КМШ ПАА Кеңешинин Башкы катчысынын кеңешчиси

КМШ ПАА

Пашнов

Павел Леонидович

Россия Федерациясы

КМШ ПАА Кеңешинин катчылыгынын маалымат жана басма бөлүмүнүн башчысы

КМШ ПАА

Еременко

Елена Викторовна

Россия Федерациясы

КМШ ПАА ДӨБЭИдиректорунун орун басары

КМШ ПАА

Боровко

Игорь Родионович

Беларусь Республикасы

КМШ ПАА Кеңешинин КМШнын Аткаруу Комитетинин катчылыгынын өкүлү

КМШ ПАА

Мурадов

Теймур Джавад оглу

Азербайжан Республикасы

КМШ ПАА ДӨБЭИ

Баку филиалынын директорунун милдетин аткаруучу

КМШ ПАА

Гнездилова

Ольга Валентиновна

Россия Федерациясы

КМШ ПАА Кеңешинин Катчылыгынын басма сөз кызматынын жетекчиси

КМШ ПАА

Амбурцев

Роман Альбертович

Россия Федерациясы

КМШ ПАА ДӨБЭИ Аналитикалык бөлүмдүн башчысы

КМШ ПАА

Анисимова

Юлия Владимировна

Россия Федерациясы

КМШ ПАА ДӨБЭИ шайлоого байкоо жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы

КМШ ПАА

Ксендзов

Александр Николаевич

Россия Федерациясы

КМШ ПАА ДӨБЭИ филиалдар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы

КМШ ПАА

Гаврилкина

Светлана Андреевна

Россия Федерациясы

КМШ ПАА ДӨБЭИаналитикалык бөлүмдүн кеңешчиси

КМШ ПАА

Жеребкова

Елена Владимировна

Россия Федерациясы

КМШ ПАА Кеңешинин катчылыгынын басма сөз кызматынын кеңешчиси

КМШ ПАА

Лячина

Ирина Юрьевна

Россия Федерациясы

КМШ ПАА ДӨБЭИ аналитикалык бөлүмдүн кеңешчиси

КМШ ПАА

Миронов

Игорь Андреевич

Россия Федерациясы

КМШ ПАА Кеңешинин катчылыгынын парламенттик кызматташтык бөлүмүнүн делегациялар менен иштөө бөлүмүнүн кеңешчиси, Кыргыз Республикасынын делегациясы менен иштөөгө жооптуу

КМШ ПАА

Раскин

Илья Владимирович

Россия Федерациясы

КМШ ПАА ДӨБЭИ филиалдар менен иштөө бөлүмүнүн кеңешчиси

КМШ ПАА

Симакова

Виктория Витальевна

Россия Федерациясы

КМШ ПАА ДӨБЭИ шайлоого байкоо жүргүзүү бөлүмүнүн кеңешчиси

КМШ ПАА

Федоров

Анатолий Васильевич

Россия Федерациясы

КМШ ПАА ДӨБЭИ филиалдар менен иштөө бөлүмүнүн кеңешчиси

КМШ ПАА

Шульгина

Татьяна Олеговна

Россия Федерациясы

КМШ ПАА ДӨБЭИ шайлоого мониторинг жүргүзүү бөлүмүнүн кеңешчиси

КМШ ПАА

Андреев

Максим Владимирович

Россия Федерациясы

КМШ ПАА ДӨБЭИаналитикалык бөлүмдүн консультанты

КМШ ПАА

Ашкинадзе

Георгий Дмитриевич

Россия Федерациясы

КМШ ПАА ДӨБЭИ

аналитикалык бөлүмдүн консультанты

КМШ ПАА

Виноградова

Екатерина Викторовна

Россия Федерациясы

КМШ ПАА ДӨБЭИ

шайлоого байкоо жүргүзүү бөлүмүнүн консультанты

КМШ ПАА

Подторжнова

Кристина Владимировна

Россия Федерациясы

КМШ ПАА ДӨБЭИ филиалдар менен иштөө бөлүмүнүн консультанты

КМШ ПАА

Чернавская

Елена Васильевна

Россия Федерациясы

КМШ ПАА Кеңешинин катчылыгынын басма сөз кызматынын адиси-эксперти

КМШ ПАА

Барышников

Дмитрий Николаевич

Россия Федерациясы

КМШ ПАА ДӨБЭИ эксперти

КМШ ПАА

Бояшов

Анатолий Сергеевич

Россия Федерациясы

КМШ ПАА ДӨБЭИ эксперти

КМШ ПАА

Брыксенков

Андрей Александрович

Россия Федерациясы

КМШ ПАА ДӨБЭИ эксперти

КМШ ПАА

Диноршоев

Азиз Мусоевич

Тажикстан Республикасы

КМШ ПАА ДӨБЭИ эксперти

КМШ ПАА

Идрисов

Наиль Талгатович

Россия Федерациясы

КМШ ПАА ДӨБЭИ эксперти

КМШ ПАА

Молдабаев

Саркытбек Сарсембаевич

Казакстан Республикасы

КМШ ПАА ДӨБЭИ эксперти

КМШ ПАА

Поляков СергейАльбертович

Россия Федерациясы

КМШ ПАА ДӨБЭИ эксперти

КМШ ПАА

Ромашов
Роман Анатольевич

Россия Федерациясы

КМШ ПАА ДӨБЭИ эксперти

КМШ ПАА

Ткаченко Станислав Леонидович

Россия Федерациясы

КМШ ПАА ДӨБЭИ эксперти

 

Чечим “Кыргыз Республикасынын Конституциясы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 2021-жылдын 12-мартындагы № 31 Мыйзамынын долбоору боюнча референдумду (бүткүл элдик добуш берүүнү) дайындоо тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы жана “Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону дайындоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Президентинин 2021-жылдын 8-февралындагы №21 ПЖ Жарлыгына ылайык, “Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 19-беренесин, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 8-беренесин, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7,18-беренелерин, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2016-жылдын 9-ноябрындагы № 197 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдумундагы эл аралык (чет элдик) байкоочулардын иш тартиби, статусу жана ыйгарым укуктары жөнүндө” Жобону жетекчиликке алуу менен кабыл алынды.

Эгер бул тексттен ката таап калсаңыз, ошол ката сөздү белгилеп, Ctrl+Enter кнопкаларын чоогу басуу менен билдирип коюңуз.

КОММЕНТАРИЙ КАЛТЫРУУ

Төмөндө көрсөтүлгөн уячаларга керектүү маалыматтарды туура киргизгениңизди текшериңиз.HTML-код киргизүүгө уруксат жок.

− 9 = 1

ОКШОШ МАКАЛАЛАР

Меню

Орфографиялык ката тууралуу Отчет

Редакцияга төмөнкү текст жөнөтүлөт: