Menu

Асылбек Алтымышбаев

Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Асылбек Алтымышбаевдин 110 жылдыгына карата академиктин бюстунун ачылышы жана Эл аралык илимий-практикалык конференция болуп өттү

24-июнда Улуттук илимдер академиясында Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын негиздөөчүлөрүнүн бири, академик Асылбек Алтымышбаевдин 110 жылдыгына карата академиктин бюстунун ачылышы жана Эл аралык илимий-практикалык конференция менен бирге окумуштуунун илимий мурасына арналган бир катар иш-чаралар болуп өттү.

Конференцияга белгилүү окумуштуулар, саясатчылар, көрүнүктүү коомдук ишмерлер, окумуштуунун шакирттери жана жолун жолдоочулары, ошондой эле үй-бүлө мүчөлөрү жана жакындары катышты. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын президенти, академик Мурат Садырбекович Жуматаев конференцияны ачып берди. КР УИАнын ардактуу академиги Жумагул Сааданбекович Сааданбеков,окумуштуунун кызы, философия илимдеринин кандидаты Жаңыл Асылбековна Алтмышбаева, коомдук ишмер Салават Турдуходжаевич Исхаков академик А.Алтмышбаевдин коомдук ишмер зор илимий жана уюштуруучулук салымы тууралуу эскерүүлөрү жана ой-пикирлери менен бөлүшүштү. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Философия, укук жана социалдык-саясий изилдөөлөр институтунун директору, философия илимдеринин доктору,профессор Саралаев Нур Керимкулович, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Мамлекет жана укук институтунун директору , академик Чолпонкул Исаевич Арабаев, философия илимдеринин доктору Сариева Калбүбү Сариевна, тарых илимдеринин доктору Сулайман Турдуевич Кайыпов, И.Арабаев атындагы КМУнун илимий иштер боюнча проректору, философия илимдеринин кандидаты Эмил Жангорозович Каниметов жана башка көптөгөн окумуштуулар баяндама жасашты.

Асылбек Алтмышбаев – белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмер, Кыргызстандын тунгуч профессионал философу, улуттук интеллигенциянын ичинен биринчилерден болуп 1948-жылы философия боюнча кандидаттык диссертациясын жактаган. 1954-жылы декабрда Кыргыз ССРинин Илимдер академиясы түзүлүп, уюштуруучулардын бири катары Асылбек Алтмышбаев Илимдер академиясынын академиги (күбөлүк № 2) жана Кыргыз ССРи Илимдер академиясынын вице-президенти болуп шайланган. (Кыргыз ССР Илимдер академиясынын президенти, профессор Ахунбаев И. К. кол койгон № 1 буйруктан көчүрмө). Анын демилгеси боюнча 1958-жылдын ноябрь айында Кыргыз ССР илимдер Академиясында философия жана укук бөлүмү уюштурулуп, ал өз кезегинде (өз демилгеси менен) 1964-жылы Философия жана укук институтуна айландырылган, ал эми 1964-жылы май айында анын директору болуп дайындалган. Ал Кыргыз ССР илимдер Академиясын уюштуруучулардын бири катары анын дээрлик бардык мекемелерин уюштурууга, кадрларды тандоого катышкан.

Меню