Menu

Жактоочулар – адвокаттар

Юстиция министрлиги 1-мартты жактоочунун күнү деп жарыялоону сунуштады

Кыргызстанда жактоочу кесиптин түзүлгөнүнө 97 жыл толду.

Бул жөнүндө 1925-жылдын 1-мартында Кара-Кыргыз Автономиялуу облусунун аймагында биринчи коргоочулар (жактоочулар) коллегиясынын ишин баштагандыгы тууралуу архив документтери күбөлөйт.

Юстиция министрлиги Борбордук мамлекеттик архивдеги архивдик материалдарды изилдөө боюнча кылдат иштерди жүргүздү.

1924-1926-жылдардагы РСФСРдин Кара-Кыргыз Автономиялуу облусунун Революциялык комитетинин жана Революциялык комитетинин Президиумунун протоколдору, Кара-Кыргыз Автономиялык областынын областтык сотунун 1925-1926-жылдардагы отчеттору, областтык коргоочулар коллегиясынын президиумунун 1925-жылдагы заседаниелеринин протоколдору, протоколдордон көчүрмөлөр жана башка архивдик документтер изилденди.

Изилденген документтер боюнча Кыргыз адвокатурасынын тарыхы 1924-1925 жж. РСФСРдин составында Кара-Кыргыз Автономиялуу областы түзүлгөн күндөн тартып эсептелет. Дал ушул облус түзүлгөндөн кийин Кара-Кыргыз Автономиялуу областынын революциялык комитетинин президиумунун 1925-жылдын 1-мартындагы №45 токтому менен 3 адамдан турган биринчи коргоочу коллегия түзүлгөн. Ал кезде адвокаттар коллегиясы облустук соттун системасына кирген.

РСФСРдин Кара-Кыргыз Автономиялуу облусунун Коргоочулар Кеңеши РСФСР Кара-Кыргыз Автономиялуу облусунун Революциялык комитетинин Президиумунун 1925-жылдын 1-мартындагы токтомунун негизинде түзүлгөн (1925-жылдын 1-мартында № 45 Протоколу.), анда үч адамдан турган областтык коргоочулар кеңешинин мүчөлөрү бекитилген: Н.А.Гущина, А.П. Бородин жана И.А. Курицина.

Кара-Кыргыз областтык ревкомунун президиумунун 1925-жылдын 1-мартындагы № 45 протоколунун көчүрмөсүнүн негизинде, Кара-Кыргыз Автономиялык областынын сотунда 1925-жылдын 4-мартында областтык коллегиясынын өзөгүнүн биринчи уюштуруу коргоочулар жыйыны болуп өткөн (1925-жылдын 4-мартындагы №1 протокол), анда коргоочулар техникумунун областтык өзөгүн уюштуруу жөнүндө 1925-жылдын 1-мартындагы Кара-Кыргыз Автономиялуу облусунун Областтык революциялык комитетинин президиумунун 1925-жылдын 1-мартындагы заседаниесинин №45 протоколунан үзүндү угулган.

 

Юстиция министрлиги Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы менен макулдашуу боюнча 1-мартты Кыргыз Республикасынын жактоочунун күнү деп расмий жарыялоо жөнүндө Министрлер Кабинетинин токтомун демилгелегени жатат.

Меню