Menu

Инсан концепция

Инсандын руханий - адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө концепция бекитилди

Жарандарды руханий-адеп-ахлактык тарбиялоонун сапатын мындан ары жакшыртуу, элдик каада-салттарды кайра жандандыруу, руханий жактан бай жана адеп-ахлактуу инсанды калыптандыруу жана өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү максатында жана Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 66 жана 71-беренелерине ылайык токтом кылынат:

– 2021-2026-жылдарга Инсандын руханий-адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө концепция тиркемеге ылайык бекитилсин;

– Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине үч айлык мөөнөттө Концепцияны ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын планын иштеп чыгуу жана бекитүү, Концепцияны ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын планын аткарууну финансылык камсыз кылуу боюнча зарыл чараларды көрүү жана ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттары жана жарандык коомдун институттары менен өз ара аракеттенип, Концепциянын негизги жоболору жана аны ишке ашыруунун жүрүшү жөнүндө жарандарга, коомдук жана башка уюмдарга, спорт жана дене тарбия мекемелерине кеңири маалымат берүүнү камсыз кылуу тапшырылсын.

Инсандын руханий – адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө концепциянын тексти тиркелет.

2021-жыл 24-июль
Меню