Ош мамлекеттик юридикалык институтунда «1946-1970-жылдарда Кыргыз ССРнин мамлекеттик-саясий системасынын жана укуктарынын өнүгүүсү» деген темада ачык сабак өттү

Ош мамлекеттик юридикалык институтунда аталган жогорку окуу жайдын «Мамлекеттин, укуктун теория жана тарыхы» кафедрасынын башчысы Төрөбай Насыров «1946-1970-жылдарда Кыргыз ССРнин мамлекеттик-саясий системасынын жана укуктарынын өнүгүүсү» деген темада ачык сабак өттү.  Тарых жана маданият жылына карата «Ата Мекендик мамлекеттин жана укуктардын тарыхы» дисциплинасы боюнча уюштурулган сабака студенттер менен бирге жаш окумуштуу окутуучулар да катышты. Анда доценттин милдетин аткаруучу окумуштуу Т. Насыров окутуунун жаңыча усулдарын колдонуу менен материалдык жабдыктарды:дүйнөнүн саясий картасын, ноутбукту, экранды, проектор, слайдды жана башкаларды пайдалануу аркылуу  теманын мазмунун студенттерге терең таасирдүү жеткирүүнү  сабак жараянында далилдүү көрсөтүп берүүгө аракеттенди. Сабактын башталышында эле тема боюнча негизги суроолорду жарыялап, катышуучулардын көңүлүн, ой жүгүртүүсүн темага багыттап алды. Андан кийин ар бир суроого жооп издеп сабак андан ары улантылды.

Окумуштуунун окутуудагы негизги өзгөчөлүгү лекция окуу менен гана чектелбестен,  өтүлүп жаткан теманы эки чоң бөлүкө бөлүп алып, слайддагы тарыхый материалдарды атайын блок жана таблицаларга жайгаштырылган абалда конкреттештирип көрсөтүп  студенттерге өтө жөнөкөй тил менен  түшүндүрүп берүүгө далалаттанат. Ал тандалган теманы толук кандуу жеткирүү үчүн «Мамлекеттик саясий система» жана «Укук» деген бөлүктөргө бөлүп карайт. Алгачкы бөлүмдө мамлекеттик аппараттын структурасы жана иштөө усулдарын карап, аны беш блоко  ажыратат.

Слайд аркылуу мамлекеттик аппараттын структурасын иштөө усулдары менен биргеликте ар бир блокто өзүнчө тарыхый мезгилдердеги иш аракеттер жана өзгөрүүлөрдүн мисалында түшүндүрүп өтөт. Тарыхый окуяларды мезгилдик мааниси, маңызына карай бөлүктөргө бөлүп, ар бир блок боюнча кеңири баяндама жасап бүткөн соң студенттердин түшүнүгүн сурап көзөмөл жүргүзүп турат. Студенттердин блок боюнча түшүнүктөрү канааттандырарлык болгондон кийин гана кезектеги блоктогу тарыхый окуялар, өзгөрүүлөр боюнча маалымат берүүгө өтөт.

Ал эми  «Укук» деген бөлүмгө келгенде окумуштуу тарыхый жылдардын өтүшү менен өзгөртүү киргизилген укук тармактарын таблицалар аркылуу тактап жазып, аларга өзүнчө атайын токтолуп кеңири түшүнүк берет. Укуктук тармактарга атайын бирден токтолуп укуктук маалыматтарды бышыктап баргандыгы стденттерде натыйжалуу таасир калтырат. Бул жагдай айрыкча болочок юристер үчүн өтө манилүү.

Окумуштуу Төрөбай Насыров  мамлекеттик аппараттын структурасында жана иш жүргүзүү усулдарында, укуктук тармактарында тарыхый окуялардын  таасиринде болгон өзгөрүүлөрдү  илимий негизде анализдеп мисалдар менен түшүндүрүп берет. Аягында ал Улуу Ата Мекендик согуштан кийин өлкөнү төбөлдүк-буйрукчул ыкма менен башкарууну реформалоо аркылуу өзгөртүүгө аракеттер жасалган, бирок көрүлгөн чаралар обьективдүү жана субьективдүү  себептерден толук кандуу иш жүзүнө ашпай калгандыгын корутундулап айтат. Мына ушунун өзү ХХ кылымдын 90-жылдарында социалистик лагердин  бузулушуна өбөлгө түзгөндүгү менен сабак жыйынтыкталат.

Ачык сабака катышкан студенттер тарыхый тема боюнча кеңири маалымат алууга жетишти. Ал эми жаш окутуучулар  Т.Насыровдун кесиптик тажрыйбасын үйрөнүштү.

Окутуунун эл аралык стандартына карай багыт алган Ош мамлекеттик юридикалык институтунда Төрөбай Насыров сыяктуу көп жылдык тажрыйбага ээ болгон окумуштуу окутуучулардын жогоркудай усулдары жаш окутуучулар үчүн  атайын колдонмо болуп калууда. 

oshmyu2

oshmyu3

Ой-пикир жок

Жооп калтыруу

Сиздин электрондук почтаңыз жарыяланбайт. Милдеттүү талаалар белгиленген *