Бишкекте “Манас”, “Семетей” китебинин бет ачар аземи өткөзүлөт

Манасчы Акмат Рысмендеевдин “Манас”, “Семетей” бет ачар 2017-жылдын 21-декабрь күнү, саат 14 .00дө УИАнын кичи жыйындар залында өтөт, – деп маалымдайт басма соз кызматы.

Китеп Мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча улуттук программанын алкагында  КР УИАнын Ч. Айтматов атындагы Тил жана адабият институту тарабынан даярдалган. Баатырдык эпосту даярдоо белгилүү айтматовтаануучу, академик Абдылдажан Акматалиевдин демилгеси жана жетекчилиги менен иш жүзүнө ашырылды (түзүүчүсү “Манас” эпосун изилдөөчү, манастаануучу Айнек Жайнакова).

Аталган китепте белгилүү семетейчи А.Рысмендеевдин «Манас», «Семетей» эпосторунан ар кайсы жылдары жазылып алынган үзүндүлөрү (Мисалга, Көзкамандардын окуясы, Чоң казат, «Семетейден» Айчүрөк жана Семетей, Чынкожонун образдарына, Толтойдун чатагы ж.б. сүрөттөлгөн) орун алган.

А.Рысмендеевдин «Манас», «Семетей» эпостору кыргыз элинин оозеки чыгармачылыгына кызыккан жалпы окурмандарга арналат.

1 комментарий

  • Чаткалбек:

    Акматалиев эми манастаануучу болуп калдыбы улуттук программанын акчасын жеп, кайра айлык алып мамлекетке зыян келтируудо. андай эле патриот экен кол жазманы электрондук кылбайбы. андай кылбайт баарын сатат. мамлекетти жеп атат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *